GWARANCJE

 

 1. Towary dostępne w sklepie internetowym objęte są gwarancją jakości producenta.
 2. CLIMA TEAM Sp. z o.o. jako Sprzedawca pośredniczy między Klientem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Gwarantem jest producent / dystrybutor towarów oferowanych przez CLIMA TEAM Sp. z o.o.
 3. Po stwierdzeniu w towarze wady fabrycznej, Klient może skorzystać ze świadczeń bezpośrednio u producenta / dystrybutora produktu lub za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.climateam.pl
 4. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy: CLIMA TEAM Sp. z o.o., ul. Staniewicka 2, 03-310 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: autoklima@climateam.pl lub osobiście w siedzibie firmy.
 5. Do każdej gwarancji powinien być dołączony protokół reklamacyjny wraz z opisem wady reklamowanego produktu oraz kserokopia dowodu zakupu (paragon lub faktura) oraz dane kontaktowe Klienta. Powyższe postanowienia są podstawą do rozpatrywania reklamacji.
 6. Towar należy odesłać w opakowaniu oryginalnym, zabezpieczonym na czas transportu, na koszt własny.
 7. Nie przyjmujemy zwrotów i przesyłek odesłany „za pobraniem”.
 8. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmuje się datę odebrania uszkodzonego towaru przez CLIMA TEAM Sp. z o.o. wraz z dowodem zakupu.
 9. Konsument może skorzystać ze wzoru protokołu reklamacyjnego zamieszczonego pod adresem:
  PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY (PDF).
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.
 11. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do Gwaranta.
 12. W przypadku stwierdzenia przez serwis producenta / dystrybutora, że naprawa produktu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części, okres rozpatrywania reklamacji może zostać dodatkowo wydłużony, o czym CLIMA TEAM Sp. z o.o. zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta.
 13. W przypadku braku dostępności reklamowanego produktu może on zostać wymieniony na model o takich samych bądź lepszych parametrach, tego samego bądź innego producenta. W przypadku braku możliwości jakiejkolwiek wymiany mogą być zwrócone koszty zakupu, o czym CLIMA TEAM Sp. z o.o. zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta.
 14. Odpowiedzialność CLIMA TEAM Sp. z o.o. jest ograniczona do bezpłatnej wymiany produktu lub do zwrotu kwoty zapłaconej przy czym o wyborze jednego z tych dwóch sposobów decyduje Gwarant.
 15. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
 16. Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne. Nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów wpływających na dostarczony produkt.
 17. Roszczenia z tytułu gwarancji, rękojmi dotyczą tylko produktu (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) – nie dotyczą kosztów dodatkowych tj. transport, montaż, demontaż, dodatkowe badania diagnostyczne, etc.
 18. Roszczenia z tytułu gwarancji, rękojmi nie dotyczą zamontowanych części elektrycznych (cewki elektromagnetyczne, czujniki ciśnienia, zawory sterujące sprężarką) oraz części eksploatacyjnych (łożyska klimatyzacji, itp).
Cena obowiązuje wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.